Komló Városi Óvoda
  tompaovi@gmail.com
  +36 (72) 481-305
  7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
 • levelek
 • bohócok
 • Hóvirág
 • a gyerekek munkái
 • a gyerekek munkái
 • Köszöntünk!
 • dekoráció
 • dekoráció
 • a gyerekek munkái
 • a gyerekek munkái
 • a gyerekek munkái
 • Gólyák
 • a gyerekek munkái
 • a gyerekek munkái
 • évszakok
 • évszakok

Önkormányzati hirdetmény az óvodai beiratkozásról

2020.04.02.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozások eljárási szabályairól

A koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályok kerültek meghatározásra az emberi erőforrások minisztere által, mely szabályok alkalmazásával kerül sor az önkormányzati fenntartású intézmények esetében az óvodai beiratkozásra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozásokra – a korábban e tárgyban kiadott önkormányzati hirdetményben foglaltakkal eltérően -

2020. április 15-16. napján 8:00-16:00 óra között

kerül sora Komló Városi Óvoda tagintézményeiben az alábbiak szerint:

A vonatkozó jogszabály értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ennek megfelelően kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti.

Kérjük az érintett Szülőket, hogy 2020. április 15-16. napján minden esetben elektronikus úton, illetve telefonon, valamint különösen indokolt esetben személyesen vegyék fel azon óvodával a kapcsolatot, amely intézménybe 2020. szeptember 1. napjától gyermeküket szeretnék beíratni. Az óvodák elektronikus, és telefonos elérhetősége jelen hirdetmény végén megtalálható.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai felvételi eljárások lebonyolítására az alábbiak szerint került sor:

1. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mellékelt óvodai körzeteket tartalmazó táblázat alapján tájékozódjanak, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

2. Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodába történő beiratkozás:

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erre vonatkozó szándéknyilatkozatát- a körzetes óvoda nevének megjelölésével – elektronikus úton, vagy telefonon jelezze az általa választott óvodavezetőjének április 15-16. napján. A körzettel nem rendelkező óvodavezetője a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda a Komló Városi Óvoda telephelye (7300 Komló, Templom tér 4.) intézmény.

3. Kötelező felvételt biztosító óvodába történő beiratkozás:

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21. napjáig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó valamennyi gyermekeket, akikkel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette volna őket. Ennek ellenére kérjük az érintetteket, hogy elektronikus úton, vagy telefonon vegyék fel azon óvodával a kapcsolatot, amelybe gyermeküket szeretnék beíratni. A gyermek felvételéről az érintett óvoda írásban tájékoztatja a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi körzetében nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb április 30. napjáig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kötelező felvételt biztosító óvodák az alábbiak:

 • Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.)
 • Mecsekjánosi Tagóvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)
 • Szilvási Tagóvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)
 • Hunyadi Utcai Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)
 • Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)
 • Kökönyösi Tagóvoda (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.)
 • Körtvélyesi Tagóvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.)

Az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud. Ennek megfelelve az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Felhívjuk az érintett Szülők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az óvodakezdés halasztása iránt a szülő kérelmet nyújthat be május 25. napjáig a területileg illetékes járási hivatalnál, valamint abban az esetben, ha a gyermek külföldön teljesíti az óvodakötelezettségét, a szülőnek az Oktatási Hivatal részére bejelentési kötelezettsége van.

Az alábbiakban a Komló Városi Óvoda tagintézményeiknek elérhetőségeit közöljük:

Komló Városi Óvoda

KozmannKornélia intézményvezető

06-30/219-16-28

tompaovi@gmail.com

 

Németh Erika

intézményvezető helyettes

06-30/320-78-53

szilvasiovi@gmail.com

Komló Városi Óvoda

(Komló, Tompa M. u. 2/1.)

Harnóczy Réka

06-30/628-42-15

tompaovi@gmail.com

Szilvási Tagóvoda

(Komló, Függetlenség u. 30.)

Róth Zsoltné

06-30/631-43-44

szilvasiovi@gmail.com

Hunyadi Utcai Tagóvoda

(Komló, Hunyadi u. 8-10.)

Tillinger Zsófia

06-20/598-82-91

hunyadiovi@gmail.com

Kökönyösi Tagóvoda

(Komló, Jó Szerencsét u. 1.)

CzukorCecilia

06-30/290-92-47

kokonyosiovi@gmail.com

Körtvélyesi Tagóvoda

(Komló, Nagyszántó u. 10.)

Singovszkyné Herendi Tünde

06-70/639-49-50

kortiovi@gmail.com

Gesztenyési Tagóvoda

(Komló, Rózsa u. 9.)

Lipcseiné Régely Zita

06-20/532-25-27

geszti.ovi@gmail.com

Mecsekjánosi Tagóvoda

(Komló, Iskola u. 39.)

Szabó Ferencné

06-30/492-58-17

janosiovi@gmail.com

Komló Városi Óvoda telephelye

(Komló, Templom tér 4.)

Tamás Anikó

06-30/258-93-62

kvotelephelye@gmail.com

Annak érdekében, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beiratkozások zökkenőmentesen megvalósuljanak, kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben gyermekük 2020. szeptember 1. napjától óvodai részvételre kötelezett, úgy a fent meghatározott elérhetőségeken - a személyes találkozások mellőzésével – vegyék fel a kapcsolatot az érintett intézménnyel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozások eljárási rendjéről a Pécsi Tankerületi Központ, valamint az általános iskolák adnak tájékoztatást.

Megértésüket tisztelettel megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

Polics József s.k.

polgármester

 

Óvodai körzetek

Kökönyösi Óvoda

 • Bányász utca
 • Gorkij utca
 • Határ tető
 • III-as akna
 • Jó szerencsét utca
 • Jókai M. utca
 • Juhász Gy. utca
 • Kinizsi P. utca
 • Kisfaludy utca
 • Kossuth akna utca
 • Magyar B. utca
 • Mikszáth K. utca
 • Móricz Zs. utca
 • Nagy László utca
 • Pécsi út
 • Petőfi tér
 • Radnóti M. utca
 • Rákóczi utca
 • Toldi M. utca
 • Vájáriskola utca

Körtvélyesi Óvoda

 • Ágnes utca
 • Anikó utca
 • Bartók B. utca
 • Benczúr Gy. utca
 • Borbála utca
 • Cecília utca
 • Cserma utca
 • Dankó Pista utca
 • Dávidföldi kertek
 • Dobó I. utca
 • Dorottya utca
 • Erkel F. utca
 • Erzsébet utca
 • Flóra utca
 • Gárdonyi G. utca
 • Gizella utca
 • Hajnalka utca
 • Hegyhát utca
 • Ifjúság utca
 • Ilona utca
 • Júlia utca
 • Kodály Z. utca
 • Körtvélyes dűlő
 • Körtvélyes utca
 • Krisztina utca
 • Lehár F. utca
 • Liszt F. utca
 • Lotz K. utca
 • Madách I. utca
 • Madarász V. utca
 • Mecsek köz
 • Mecsekfalu völgy
 • Mecsekfalui út
 • Munkácsy utca
 • Nagyszántó utca
 • Rippl Rónai utca
 • Sikonda
 • Cinege köz
 • Erdei út
 • Fecske köz
 • Fülemüle utca
 • Fürdő utca
 • Fürj köz
 • Harkály köz
 • Kakukk köz
 • Pacsirta utca
 • Rigó köz
 • Sikondai út
 • Tóparti út
 • Villa sor
 • Széchenyi I. utca
 • Székely B. utca
 • Színyei M. P. utca
 • Zengő utca
 • Zichy utca

Mánfa közigazgatási területe

Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca)

 • Bajcsy Zs. utca
 • Berek utca
 • Eötvös utca
 • Építők útja
 • Gagarin utca
 • Kazinczy F. utca 1/a, 1/b, 1/c
 • Kórház utca
 • Kossuth L. utca
 • Majális tér
 • Petőfi utca
 • Tompa M. utca
 • Vak Bottyán
 • Városház tér
 • Zrínyi utca, tér

Hunyadi Utcai Óvoda

 • Arany J. utca
 • Aranypohár dűlő
 • Attila utca
 • Autós völgy
 • Bercsényi utca
 • Bocskai utca
 • Cseresznyák dűlő
 • Damjanich utca
 • Dugovics T. utca
 • Esze Tamás
 • Gadány dűlő
 • Hamvasvölgy dűlő
 • Hunyadi J. utca
 • Irinyi J. utca
 • Kazinczy F. utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével)
 • Malompart dűlő
 • Malomszéle dűlő
 • Temető dűlő
 • Vörösmarty utca

Mecsekjánosi Óvoda

 • Batthyányi út
 • Fő utca
 • Hizlalda utca
 • Ipari út
 • Iskola utca
 • Kisbattyán Fő utca
 • Lőtér dűlő
 • Mecsekjánosi puszta
 • Öreg-hegy tető
 • Patak utca
 • Somág-köz dűlő

Gesztenyési Óvoda

 • Ady Endre utca
 • Anna akna
 • Csermák dűlő
 • Fenyő utca
 • Gesztenyési út
 • Gyöngyvirág utca
 • Hóvirág utca
 • Engel A. utca
 • József A. utca
 • Kőbánya utca
 • Liliom utca
 • Nefelejcs utca
 • Rezeda utca
 • Rozmaring utca
 • Rózsa utca
 • Szegfű utca
 • Viola utca
 • Zobák puszta
 • Zobáki út

Szilvási Óvoda

 • Akácfa utca
 • Alkotmány utca
 • Béketelep I. sor
 • Béketelep II. sor
 • Béketelep III. sor
 • Deák Ferenc utca
 • Diófa utca
 • Dózsa Gy. utca
 • Függetlenség utca
 • Hársfa utca
 • Kiss János utca
 • Kölcsey F. utca
 • Köztársaság utca
 • Május 1. utca
 • Március 15. utca
 • Nyár utca
 • Ősz utca
 • Pannónia utca
 • Sóstó utca
 • Szilvási út
 • Táncsics Mihály utca
 • Tavasz utca
 • Tél utca
 • Vértanúk utca

Szándéknyilatkozat

2020/2021-es óvodai felvételre vonatkozóan

Óvoda tölti ki:

A szülő a szándéknyilatkozatát az alábbi módon nyújtotta be:

 • telefon
 • e-mail
 • személyesen
 • egyéb módon

I. Gyermek adatai:

Gyermek neve:

Lakcím:

Születési hely, idő:

Tartózkodási hely:

TAJ szám:

II. Szülő/törvényes képviselő adatai:

Szülő neve:

Lakcíme:

Telefonszám:

E-mail elérhetőség:

III. A 2020/2021-es nevelési évre az alábbi intézménybe kérem gyermekem felvételét:

 • Komló Városi Óvoda (Tompa M. u. 2/1.)
 • Komló Városi Óvoda telephelye (Komló, Templom tér 4.)
 • Szilvási Tagóvoda (Függetlenség u. 30.)
 • Hunyadi Utcai Tagóvoda (Hunyadi u. 8-10.)
 • Kökönyösi Tagóvoda (Jó Szerencsét u. 1.)
 • Körtvélyesi Tagóvoda (Nagyszántó u. 10.)
 • Gesztenyési Tagóvoda (Rózsa u. 9.)
 • Mecsekjánosi Tagóvoda (Iskola u. 39.)

IV. A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda megnevezése:

 • Komló Városi Óvoda (Tompa M. u. 2/1.)
 • Szilvási Tagóvoda (Függetlenség u. 30.)
 • Hunyadi Utcai Tagóvoda (Hunyadi u. 8-10.)
 • Kökönyösi Tagóvoda (Jó Szerencsét u. 1.)
 • Körtvélyesi Tagóvoda (Nagyszántó u. 10.)
 • Gesztenyési Tagóvoda (Rózsa u. 9.)
 • Mecsekjánosi Tagóvoda (Iskola u. 39.)

V.

 • Nyilatkozom, hogy gyermekem óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

Dátum: Komló, ________________________

szülő aláírása