Komló Városi Óvoda
  tompaovi@gmail.com
  +36 (72) 481-305
  7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
 • Zászlók
 • Álarcok
 • Farsang
 • Farsang
 • Farsang
 • dekoráció
 • dekoráció
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • dekoráció
 • Vázák
 • Farsang
 • Busók
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái

Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája

Bemutatkozás

Nyugodt, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Óvodánkban a gyermek legfőbb, semmi mással nem helyettesíthető tevékenységének a játékot tartjuk.

Hagyományokra és tevékenységekre épülő nevelési gyakorlatot folytatunk. Csoportjainkban olyan környezetet építünk gyermekeink köré, mely légkörével, esztétikumával, változatos, életközeli, pozitív érzelmi megközelítésű, élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeivel gazdag eszköz és tevékenységrendszerével biztosítja a gyermekek számára, a minél több érzékszervre ható, játékos ismeret- és tapasztalatszerzést, a sokoldalú cselekvést.

"Amit hallok, elfelejtem,
amit látok, arra emlékszem,
amit csináltam, azt tudom is."
(ókori bölcsesség)

Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori, és egyéni sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének, és szükségleteinek figyelembevételével végezzük a képességfejlesztést, ezzel biztosítjuk egészséges, harmonikus személyiségfejlődésüket, a sikeres iskolai életmódra való felkészülésüket.

Az óvodai nevelés hagyományos értékein felül kiemelten kezeljük a környezettudatos magatartás kialakítását, ezen belül az egészséges életmódra nevelést, a népszokások, néphagyományok, és a népi kismesterségek megismertetését, és nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre.

Nevelőtestületünk haladó szellemiségű. Kollégáink nyitottak, fogékonyak az új iránt.

Csoportjaink

 
Csibike csoport Maci csoport Pillangó csoport  

Alapítványunk

Sallai Úti Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18311673-1-02

 

Hírek

Fotógalériák