Komló Városi Óvoda
  tompaovi@gmail.com
  +36 (72) 481-305
  7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
 • Zászlók
 • Álarcok
 • Farsang
 • Farsang
 • Farsang
 • dekoráció
 • dekoráció
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • dekoráció
 • Vázák
 • Farsang
 • Busók
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái

Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája

Bemutatkozás

Óvodánkat 1976-ban alakították át iskolából, 1986-tól nemzetiségi óvodaként működik. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a színvonalas nevelőmunkához. A gyermekek nagy része úgy kerül az óvodánkba, hogy otthoni környezetében már találkozott a német nyelvvel, illetve a sváb nyelvjárással. Az óvodában található állandó kiállítás a német nemzetiségi tárgyi emlékeiből a gyermekek természetes életterének része. Nevelőmunkánkat nagyban meghatározza a kétnyelvűség természetes jelenléte, a kultúra átörökítése, a nemzetiségi hagyományok ápolása, átplántálása. Óvodánk kiváló környezeti adottságokkal rendelkezik, az erdő, a rét, a Kaszárnya patak, a falusi élet által kínált lehetőségeinket megfelelően kihasználjuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. A környezeti nevelés terében a minden érzékszervvel való megtapasztalásra, az élő természet folyamatos megtapasztalására törekszünk. A családias légkör mely áthatja a mindennapjainkat, megfelelően fejleszti a gyermekek érzelmi, akarati tulajdonságait. 2016-ban elindítottuk a népi kismesterségek tehetségműhelyeinket, mely hatékonyan segíti a tehetségcsírák kibontakozását. Nyitott, állandó megújulásra kész pedagógusaink az esztétikus környezettel, gyermekközpontú neveléssel teszik a gyermekek és a szülők számára vonzóvá az óvodát.

Csoportjaink

Patakocska csoport

Alapítványunk

Hétszínvirág Alapítvány
Adószám: 18321366-1-02

 

Hírek

Fotógalériák