Komló Városi Óvoda
  tompaovi@gmail.com
  +36 (72) 481-305
  7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
 • Zászlók
 • Álarcok
 • Farsang
 • Farsang
 • Farsang
 • dekoráció
 • dekoráció
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • dekoráció
 • Vázák
 • Farsang
 • Busók
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái

Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája

Komló Városi Óvoda Templom Téri Telephelye

„Tudomásul kell venni, hogy őket más talajba ültették, és nem mindig sütött rájuk a nap elég melegen, elég sokat. Ők valahol olyanok, mint a szőlőszemek: érésüket ki kell várni sok türelemmel, gondoskodással és meleg szeretettel, s egyszer ők is megérnek.”

/Gacsó Tamásné Gellén Anikó/

Óvodánk 2000 szeptemberében nyílt meg. Intézményünk működését a Szent Kinga Caritas Alapítvány biztosította 2019. augusztus 31-ig. Komló Város Önkormányzata 2019. szeptember 01-től átvette fenntartásba az óvodánkat.

Komló Városi Óvoda Templom téri telephelye lettünk.

Családias, kiegyensúlyozott légkörben neveljük az egy csoportnyi 3-7 éves korú gyermekeket.

Óvodánk felkarolja a városban élő nagyon nehéz helyzetű gyermekeket és családjaikat. Családlátogatásaink során felmérjük a családok körülményeit és lehetőségeinkhez mérten segítjük őket.

Óvodánkban nevelési, pedagógiai cél a cigány gyermekek személyiségének tiszteletben tartása és annak kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Fontosnak tartjuk az óvoda hétköznapi tevékenységrendszerén és ünnepein keresztül a nemzetiség kultúrájának megismertetését, átörökítését, ápolását.

Alapelvünk, hogy az óvodáskor végére a nevelőmunkánk sokoldalúságával elősegítsük a gyermekek személyiségének fejlődését, oly mértékben, hogy az alkalmas legyen az iskolaérettséghez és a társadalomba való beilleszkedéshez.

 

 

Csoportunk:

                                        Bárány csoport

Hírek

Fotógalériák