Komló Városi Óvoda
  tompaovi@gmail.com
  +36 (72) 481-305
  7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
 • Zászlók
 • Álarcok
 • Farsang
 • Farsang
 • Farsang
 • dekoráció
 • dekoráció
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • dekoráció
 • Vázák
 • Farsang
 • Busók
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái
 • A gyerekek munkái

Köszöntő

A Komló Városi Óvoda és Tagóvodái nyitott, elfogadó, játékban nevelő óvodák, ahol a gyermekek egyéni fejlődése és érésének üteme a meghatározó.

Célunk, hogy az óvodáinkba járó gyermekek nyugodt és rendezett környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos óvodás éveit, a szülők biztonságban, és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül. Jól képzett, innovatív, egységes pedagógiai szemléletű és értékrendű, team munkára képes, önértékelő pedagógusközösséggel.

A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele, az óvodák szakmai együttműködése az intézmény céltudatos irányítását, működtetését kívánja meg. Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező kollégáimmal a Pedagógiai Program megvalósítását tűzzük célul és valljuk, hogy a közös sikerekhez vezető út feltétele a belső szakmai fejlődés.

Hisszük, hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka, hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eredményeként kreatív gondolkodású, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező gyermekeket nevelünk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen az a nevelési attitűd, amely a szereteten alapul.

Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet biztosítunk a játéknak, a mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek, amikor a gyermekek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodák értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljanak az optimális feltételek biztosításához, mindazokhoz, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek.